Vietnam Value Hàng Việt Nam, chất lượng cao
HỖ TRỢCập Nhật Vol 61 Mới Nhất

Hướng dẫn cập nhật bài hát Vol 61 mới nhất cho máy SMARTK/ SMARTK+ 03/12/2016 12:00:00

SMART K - VOL 61

Cập nhật bài hát mới vào máy bằng USB:

- Bước 1: Tải file othersong.zip về máy tính và giải nén (extract) sẽ được thư mục othersong 

- Bước 2: Chuẩn bị USB sạch (Không có Data) sau đó chép thư mục othersong vào USB

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy

- Bước 4: Mở nguồn máy, tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành cập nhật.

Hướng dẩn cập nhật Online bài hát mới vào máy: Tải File tại đây 

Tải về máy bản cập nhật Vol 61 

 

SMART K - VOL 60

Cập nhật bài hát mới vào máy:

- Bước 1: Tải file othersong.zip về máy tính và giải nén (extract) sẽ được thư mục othersong 

- Bước 2: Chuẩn bị USB sạch (Không có Data) sau đó chép thư mục othersong vào USB

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy

- Bước 4: Mở nguồn máy, tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành cập nhật.

Tải về máy bản cập nhật Vol 60 

 

SMART K - VOL 59

 

1. Cập nhật bài hát mới vào máy:

- Bước 1: Chuẩn bị USB sạch (Không có Data) sau đó tạo thư mục "othersong" trên USB 

- Bước 2: Chép toàn bộ các files OKF vào thư mục othersong vừa tạo

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy SMART K

- Bước 4: Mở nguồn máy, tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành cập nhật.

2. Kích hoạt bài hát:

- Bước 1: Tạo thư mục “othersong” trên USB

- Bước 2: Chép file 410001.okf vào thư mục othersong vừa tạo.

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy Smart K

- Mở nguồn máy , tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành kích hoạt.

Lưu ý: Cập nhật Phần mềm cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol59

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 59 

Tải về máy File kích hoạt
Hướng dẫn cập nhật bài hát mới

 

SMART K - VOL 58

 

1. Cập nhật bài hát mới vào máy:

- Bước 1: Chuẩn bị USB sạch (Không có Data) sau đó tạo thư mục "othersong" trên USB 

- Bước 2: Chép toàn bộ các files OKF vào thư mục othersong vừa tạo

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy SMART K

- Bước 4: Mở nguồn máy, tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành cập nhật.

2. Kích hoạt bài hát:

- Bước 1: Tạo thư mục “othersong” trên USB

- Bước 2: Chép file 410001.okf vào thư mục othersong vừa tạo.

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy Smart K

- Mở nguồn máy , tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành kích hoạt.

Lưu ý: Cập nhật Phần mềm cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol58

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 58 

Tải về máy File kích hoạt
Hướng dẫn cập nhật bài hát mới

 

SMART K - VOL 57

1. Cập nhật bài hát mới vào máy:

- Bước 1: Chuẩn bị USB sạch (Không có Data) sau đó tạo thư mục "othersong" trên USB 

- Bước 2: Chép toàn bộ các files OKF vào thư mục othersong vừa tạo

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy SMART K

- Bước 4: Mở nguồn máy, tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành cập nhật.

2. Kích hoạt bài hát:

- Bước 1: Tạo thư mục “othersong” trên USB

- Bước 2: Chép file 410001.okf vào thư mục othersong vừa tạo.

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy Smart K

- Mở nguồn máy , tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành kích hoạt.

Lưu ý: Cập nhật Phần mềm cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol57

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 57 

Tải về máy File kích hoạt
Hướng dẫn cập nhật bài hát mới

 

SMART K - VOL 56

1. Cập nhật bài hát mới vào máy:

- Bước 1: Chuẩn bị USB sạch (Không có Data) sau đó tạo thư mục "othersong" trên USB 

- Bước 2: Chép toàn bộ các files OKF vào thư mục othersong vừa tạo

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy SMART K

- Bước 4: Mở nguồn máy, tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành cập nhật.

2. Kích hoạt bài hát:

- Bước 1: Tạo thư mục “othersong” trên USB

- Bước 2: Chép file 410001.okf vào thư mục othersong vừa tạo.

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy Smart K

- Mở nguồn máy , tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành kích hoạt.

Lưu ý: Cập nhật Phần mền cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol56

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 56 

Tải về máy File kích hoạt
Hướng dẫn cập nhật bài hát mới

 

SMART K - VOL 55

1. Cập nhật bài hát mới vào máy:

- Bước 1: Chuẩn bị USB sạch (Không có Data) sau đó tạo thư mục "othersong" trên USB 

- Bước 2: Chép toàn bộ các files OKF vào thư mục othersong vừa tạo

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy SMART K

- Bước 4: Mở nguồn máy, tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành cập nhật.

2. Kích hoạt bài hát:

- Bước 1: Tạo thư mục “othersong” trên USB

- Bước 2: Chép file 410001.okf vào thư mục othersong vừa tạo.

- Bước 3: Tắt nguồn máy gắn USB vào máy Smart K

- Mở nguồn máy , tại giao diện màn hình chính nhấn phím APPLAUSE để tiến hành kích hoạt.

Lưu ý: Cập nhật Phần mền cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol55

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 55

Tải về máy File kích hoạt
Hướng dẫn cập nhật bài hát mới

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Nam)
Trung Tâm Dịch Vụ Điện Tử

07 Hoàng Minh Giám, P.9, Q.PN, TP.HCM

(08) 3844 1390 - (08) 3844 1387

Hotline:(08) 3844 1387

Thời gian làm việc: 9h - 19h

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Trung)
Chi nhánh Công ty MASECO

206 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

(0511) 364 5588

Hotline:(0511) 364 5588

Thời gian làm việc: 8h - 17h

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Bắc)
Công ty TNHH TMĐT ARIRANG

93 Tô Hiệu, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

(04) 3773 6914

Hotline:(04) 3773 6914

Thời gian làm việc: 8h - 17h