I. Hướng dẫn sử dụng tem xác nhận hàng thật và bảo hành sản phẩm

II. Tra cứu thời hạn bảo hành sản phẩm

Tra cứu thời hạn bảo hành
Số Serial No