Skip to content

Home
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Maseco

dhcd-2014-1Ngày 15/4/2014, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận “MASECO” đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự đại hội có 140 cổ đông sở hữu 92,99% cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2013, theo đó tuy còn nhiều khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh và cơ chế quản lý, nhưng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã nỗ lực vượt qua thử thách, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế

Đọc Thêm
 

Tìm kiếm


Hỗ trợ trực tuyếnSản phẩm mới

AR-3600 KTV
AR-3600KTV
6.347.000 VNĐ không ổ cứng
7.920.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB+2Micro)
AR-36MI
AR-36MI
3.630.000 VNĐ
AR-36MD
AR-36MD
2.200.000 VNĐ
AR-36
AR-36
1.265.000 VNĐ
KOD 3600
KOD 3600
6.996.000 VNĐ không ổ cứng
9.493.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB + 2Micro)

Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
4.499.000 VNĐ
JANT - I
JANT - I
1.837.000 VNĐ
SPA - 203 III
SPA - 203 III
2.585.000 VNĐ

AR-999
AR-999
693.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng
5.500.000 VNĐ

WMU 336
WMU 336
1.496.000 VNĐ

AD-108
AD-108
1.430.000 VNĐ

Bàn phím không dây
Bàn phím không dây
660.000 VNĐ

AR-3600 KTV
AR-3600 KTV


JANT - IV
JANT - IV
2.728.000 VNĐ

PA - 203 III
PA - 203 III
2.585.000 VNĐ

Mi 3600
Mi 3600
1.980.000 VNĐ

WMU 3600
WMU 3600
5.577.000 VNĐ

AR-580S
AR-580S
990.000 VNĐ

OS-250B
OS-250B
2.277.000 VNĐ

AR-36M
AR-36M
1.793.000 VNĐ

3600 HDMI
3600 HDMI


AR-36NR
AR-36NR
3.300.000 VNĐ

AR-3600
AR-3600
6.237.000 VNĐ

Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
4.499.000 VNĐ

JANT-VIII
JANT-VIII
3.300.000 VNĐ

AR III
AR III
1.771.000 VNĐ

Bảng giá phụ kiện bán kèm cho Khách hàng
Bảng giá phụ kiện bán kèm cho Khách hàng


PA - 203 XG
PA - 203 XG
3.190.000 VNĐ

T6
T6
4.290.000 VNĐ

301
301
3.630.000 VNĐ

AR-3.6
AR-3.6
880.000 VNĐ

AR-36K
AR-36K
2.420.000 VNĐ

AR-36MD
AR-36MD
2.200.000 VNĐ

AS III
AS III
3.619.000 VNĐ

AR-909A
AR-909A
968.000 VNĐ

S-808
S-808
4.400.000 VNĐ