Skip to content

Home Tải về Phần mềm cập nhật
Phần mềm cập nhật In Email
Thứ bảy, 27 Tháng 11 2010 09:38

Untitled Document

Untitled Document



Hướng dẫn xác định phiên bản Firmware
Cách cập nhật Firmware mới



Chú ý : Không cập nhật nhầm giữa 3600HDD và 3600HDD Plus

PHẦN MỀM CẬP NHẬT CHO MÁY


AR - 3600 Tải về

HƯỚNG DẨN CẬP NHẬT PM CHO MÁY AR-3600 (Dùng cho máy có ngõ HDMI) Click vào đây

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng 
PHẦN MỀM CẬP NHẬT CHO MÁY
Phầm mềm cập nhật AR-3600


Smart K+
Tải về

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BÀI HÁT MTV CHO MÁY SMART K+ - Click vào đây

HƯỚNG DẨN CẬP NHẬT PHẦM MỀM CHO MÁY SMART K + - Click vào đây

Thông tin phần mền MTV Ver 1.15:

- Hỗ trợ đặt tên bài hát tiếng Việt có dấu
- Bổ sung thêm phân loại : thiếu nhi, cổ nhạc,nhac ngoại lời việt (NN lời Việt), tiền chiến

Thiếu nhi : tn
Cổ nhạc : cl
NN lời Việt : nn
Tiền chiến : tc

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng 
PHẦN MỀM CẬP NHẬT BÀI HÁT MTV

 Phần mềm MTV PC_addsong_V1.15

PHẦN MỀM CẬP NHẬT CHO MÁY
Phầm mềm cập nhật bằng PC Ver 1.09
Chương trình PhoenixUSBPro


KOD - 3600
Tải về

++++++++++++++++++++++++  Version 1.60  ++++++++++++++++++++++

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy KOD - 3600

- Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img  vào USB. Tắt máy KOD - 3600, cắm USB vào máy KOD - 3600 và mở máy.

- Bước 2: Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn "Hệ thống", máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật phần mềm.Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật hần mềm hệ thống cho máy KOD - 3600

Nội dung thay đổi (Version 1.60):

- Sửa lỗi hiển thị danh sách bài hát mới.

 Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng.

PHẦN MỀM CẬP NHẬT CHO MÁY

Ver 1.60


AR-909A
Tải về

Hướng dẫn cập nhật phần mền

- Giải nén file dvdrom.zip, chép file dvdrom.bin vào USB.

- Lấy đĩa ra khỏi máy trước khi tiến hành cập nhật.

- Gắn USB vào ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước máy.

- Máy sẽ tự động cập nhật phần mềm.

- Sau khi cập nhật phần mền thành công, máy sẽ tự động mở khay đĩa.

Lưu ý:

Không tắt máy khi đang cập nhật phần mền.

Thông tin phần mền

Sửa lỗi máy tự khởi động lại khi phát một số bài hát.

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng 


Cập nhật AR-909A


AR-909SD
Tải về

Hướng dẫn cập nhật phần mền

- Giải nén file dvdrom.zip, chép file dvdrom.bin vào USB.

- Lấy đĩa ra khỏi máy trước khi tiến hành cập nhật.

- Gắn USB vào ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước máy.

- Máy sẽ tự động cập nhật phần mềm.

- Sau khi cập nhật phần mền thành công, máy sẽ tự động mở khay đĩa.

Lưu ý:

Không tắt máy khi đang cập nhật phần mền.

Thông tin phần mền

Sửa lỗi máy tự khởi động lại khi phát một số bài hát.

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng 


Cập nhật AR-909SD


AR-36
Tải về

Hướng dẫn cập nhật phần mền

- Giải nén file dvdrom.zip, chép file dvdrom.bin vào USB.

- Lấy đĩa ra khỏi máy trước khi tiến hành cập nhật.

- Gắn USB vào ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước máy.

- Máy sẽ tự động cập nhật phần mềm.

- Sau khi cập nhật phần mền thành công, máy sẽ tự động mở khay đĩa.

Lưu ý:

Không tắt máy khi đang cập nhật phần mền.

Thông tin phần mền

Sửa lỗi máy tự khởi động lại khi phát một số bài hát.

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng 


Cập nhật AR-36


SMART K
Tải về

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BÀI HÁT MTV CHO MÁY SMART K - Click vào đây

HƯỚNG DẨN CẬP NHẬT PHẦM MỀM CHO MÁY SMART K - Click vào đây

Thông tin phần mềm Ver 0.35:

- Cho phép người dùng tự đặt tên Hostpot WiFi  max 15 kí tự (hiện tại 8 kí tự)
- Sửa lỗi nhấn phím PLAY để phát bài trong danh sách bài hát nếu chưa có bài nào đã được đặt trước.
- Đối với ứng dụng smart k khi thoát ứng dụng các bài hát đã nhớ sẽ được xóa
- Đối với ứng dụng smart k khi chọn bài hát sẽ phát ngay (trong trường hợp chưa có bài được đặt trước đó) không phải đặt trước sau đó phải nhấn PLAY để phát.
- Đồng bộ âm lượng bài hát MTV và MIDI
- Tương thích với ứng dụng smart k giao diện mới cho tablet (hệ điều hành Android)
- Bổ sung thêm phân loại bài hát mtv.

Thông tin phần mềm Ver 0.41:
- Thêm chức năng tìm bát hát theo cách nhập đầy đủ tên bài
- Sử dụng cho các remote kèm theo máy 

Thông tin phần mềm MTV Ver 1.10:

- Hỗ trợ đặt tên bài hát tiếng Việt có dấu
- Bổ sung thêm phân loại : thiếu nhi, cổ nhạc,nhac ngoại lời việt (NN lời Việt), tiền chiến

Thiếu nhi : tn
Cổ nhạc : cl
NN lời Việt : nn
Tiền chiến : tc

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng 


PHẦN MỀM CẬP NHẬT BÀI HÁT MTV

Phần mềm MTV PC_addsong_V1.10

Phần mềm MTV USB_addsong_V1.10

Phần mềm MTV USER_addsong_V1.10

PHẦN MỀM CẬP NHẬT CHO MÁY

Kiểu phiên bản dùng điều kiển từ xa

 Phần mềm cập nhật bằng USB  Ver 0.35

Phần mềm cập nhật bằng PC Ver 0.35

Phần mềm cập nhật bằng PC Ver 0.41

Kiểu phiên bản dùng màn hình cảm ứng

Phần mềm cập nhật bằng USB Ver 0.36

Phầm mềm cập nhật bằng PC Ver 0.36

Phầm mềm cập nhật bằng USB Ver 0.39
Phầm mềm cập nhật bằng PC Ver 0.39

Chương trình PhoenixSuit


AR 3600 KTV
Tải về

Cập nhật phần mềm mới nhất cho máy AR 3600 KTV Ver 44 (Update 13/1/2015)

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MÁY AR 3600KTV Click vào đây

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BÀI HÁT MTV MÁY AR 3600KTV Click vào đây

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng 



PHẦN MỀM CẬP NHẬT CHO MÁY

Phần mềm cập nhật Ver 44.0

Cập nhật màn hình cảm ứng Ver 22.0

PHẦN MỀM CẬP NHẬT BÀI HÁT MTV

* Ổ cứng gắn trong

* Ổ cứng gắn ngoài


3600 HDMI
Tải về

++++++++++++++++++++++++  Version 1.64  ++++++++++++++++++++++

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI

- Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img  vào USB. Tắt máy 3600 HDMI, cắm USB vào máy 3600 HDMI và mở máy.

- Bước 2: Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn "Hệ thống", máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật phần mềm.Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật hần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI

Nội dung thay đổi (Version 1.64):

- Bổ sung chức năng chấm điểm các bài hát MTV.
- Giảm âm lượng bài hát MTV 30%.
- Tăng kích thước font chữ của bài đã nhớ trên thanh trạng thái.
- Mở rộng số lượng kí tự cài đặt lời chào lên 32 kí tự .
- Sửa lỗi trường hợp cập nhật bài mới nhiều lần sẽ hiển thị nhiều tên bài trùng nhau trong danh sách bài.

++++++++++++++++++++++  Version 1.59  +++++++++++++++++++++++++

File cập nhật phần mền hệ thống cho máy 3600HDMI

  - Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img5029REF.bin. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img5029REF.bin vào USB. Tắt máy 3600 HDMI, cắm USB vào máy 3600 HDMI và mở máy.

  - Bước 2: Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn "Hệ thống", máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật phần mềm.Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

 - Bước 3: Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn "Firmware", máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật Firmware. Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

 Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật hần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI

 Nội dung thay đổi (Version 1.59):

 -Sửa lại phần mềm đưa bài hát MTV vào máy 3600HDMI, thao tác trên máy tính thay vì trên phân vùng ổ cứng MOVIES của máy 3600HDMI

 -Xóa bài hát MTV trực tiếp trên máy tính và cập nhật lại danh sách các bài hát đã xóa

 -Sửa lỗi tìm kiếm nhanh bài hát mới (sau khi cập nhật bài hát mới từ USB) bằng cách nhập kí tự đầu

 -Khắc phục lỗi không vào được chế độ KARAOKE bằng chức năng khôi phục cài đặt gốc.

 -Khắc phục lỗi khi đang phát bài nhấn phím STOP nhiều lần treo máy.

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MÁY 3600 HDMI Click vào đây

Hướng dẫn phần mềm Addsong-New (dành cho version 1.59) Click tại đây

  Lưu ý: Thông số cài đặt trong phần Hình ảnh sẽ trở về mặc định, vui lòng cài đặt lại theo thông số TV của bạn.

 Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng.

PHẦN MỀM CẬP NHẬT CHO MÁY

Ver 1.64

Ver 1.63

Ver 1.59

Ver 1.56

Ver 1.51

Video Hướng Dẩn

PHẦN MỀM CẬP NHẬT BÀI HÁT MTV

* Ổ cứng gắn trong

Ver 1.59

Ver 1.55/1.51



* Ổ cứng gắn ngoài

Ver 1.59/1.55/1.51




AR-909HD Version 14
Tải về
Phần mềm version 14 và phần mềm làm bài hát MTV ver 4 hỗ trợ chức năng MTV karaoke. (cập nhật ngày 21/07/2014)

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MÁY AR-909HD version 14 Click vào đây

HƯỚNG DẪN sử dụng phần mềm MTV ver 4 Click vào đây

Cập nhật AR-909 v14.zip


3600 HDD Plus
Tải về

  File cập nhật Firmware 3600HDD Plus MSC_CST V0.65

  - Cần cập nhật Firmware trước khi cập nhật bài hát

  - Xem hướng dẫn  xác định phiên bản Firmware và cách cập nhật Firmware mới

Cập nhật MSC_CST V0.65


  File cập nhật Firmware 3600HDD Plus MSC2133 V0.65

  - Cần cập nhật Firmware trước khi cập nhật bài hát

  - Xem hướng dẫn  xác định phiên bản Firmware và cách cập nhật Firmware mới

Cập nhật MSC2133 V0.65



Mi 3600
Tải về
 Cập nhật phần mềm cho máy Mi 3600 Tải về máy
 Phần mềm Karaoke Downloader để tải file MP3 và AVI vào  thẻ nhớ cho máy Mi 3600 Tải về máy




Cập nhật ngày Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 17:10
 

Hổ trợ qua Chat

Sản phẩm mới

KaraOke Smart K+

DX-558

Giá: 11.990.000 VNĐ

Amply DX-558

DX-558

Giá: 8.613.000 VNĐ

Loa Arirang AF II

AFIIL

Giá: 3.696.000 VNĐ

Loa Arirang AF I

AFI

Giá: 4.400.000 VNĐ

Tivi 65" AR-6588E

TV65

Giá: 19.998.000 VNĐ

Tivi 55" AR-5588F

Tivi 48FSN

Giá: 12.980.000 VNĐ

 Loa Arirang Aulux Seri 1

Loa Aulux
Giá: 5.500.000 VNĐ
   AR-3600 KTV
AR-3600KTV
6.996.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB + Không kèm 2 Micro)